Radno vrijeme: PO DOGOVORU
 Redoviti godišnji servis

Redoviti godišnji servis

Redoviti godišnji servis je redovito godišnje održavanje (kontrola) plinskog uređaja, a uključuje mehaničko čišćenje vitalnih dijelova bojlera kao i niz drugih servisnih radnji.
Rezultat redovitog godišnjeg servisa je pouzdan i siguran rad plinskog bojlera.
Koje radnje su uključene u redovito godišnje održavanje?
Opis radova koji su uključeni u redovito godišnje održavanje plinskog, konvencionalnog, kombiniranog Vaillantovog uređaja za grijanje i pripremu potrošne tople vode:
  • dolazak
  • unutarnje čišćenje uređaja od prašine
  • čišćenje plamenika i elektroda
  • pranje primarnog izmjenjivača (obavezno kod uređaja na dimnjak)
  • čišćenje komore za izgaranje (fasadni uređaji)
  • provjera i punjenje ili pražnjenje ekspanzijske posude
  • kontrola i namještanje parametara uređaja
  • kontrola odvoda dimnih plinova
  • kontrola nepropusnosti uređaja na hidrauličkom i plinskom dijelu
  • provjera funkcionalnosti uređaja
Preporučena učestalost servisa
Preporučujemo izvršiti redovan servis svake dvije godine ili po potrebi češće